PDF-Creatiesettings

Bij het maken van een PDF wordt voor een groot gedeelte al bepaald of een PDF later in het proces, bij printbedrijf en drukker, probleemloos verwerkt kan worden.

In Nederland conformeren we ons – net als veel andere landen in Europa – aan de GWG norm hiervoor, welke is afgeleid van de internationale standaard PDF/X-4  voor ‘blind exchange’.

Onder Download treft u de creatiesettings aan voor de in Nederland veel gebruikte programma’s. Gebleken is dat wanneer één van deze profielen wordt gebruikt er in de praktijk zelden problemen voorkomen.

Het maken van PDF’s gebeurt in de regel door middel van een directe export (InDesign: Ctrl-E voor export) vanuit een opmaak-programma naar PDF.

Gebruik deze optie dan ook voor bij voorkeur met alle applicaties binnen Adobe Creative Suite!

Voor QuarkXPress zijn ook settings voor Export PDF beschikbaar.

NB: Het maken van een PDF via Postscript (dus met hulp van een Distiller) is intussen achterhaald. Met name kleur, transparantie en fonts komen vaak anders dan op het beeldscherm in de PDF terecht.

Een ‘drukgerede’ PDF wil zeggen dat het bestand op betrouwbare wijze verwerkt kan worden. Het zegt niets over de optimale reproductie van kleur. Kijk daarvoor ook bij kleurprofielen en lees wat je moet doen om ervoor te zorgen dat de PDF niet alleen goed verwerkbaar is, maar ook optimaal is afgestemd op de bedoelde druktechniek / papiersoort.

Download
GWG2015_ScreenCmyk_CMYK
GWG2015_ScreenSpot_CMYK