Groot formaat zeefdruk en -printen

In Nederland worden de standaarden voor digitaal / drukgereed aanleveren aan zeefdrukkerijen en groot formaat printbedrijven beheerd door FESPA NL / CMBO.
De standaard is gebaseerd op de specificaties van de Ghent PDF Workgroup (GWG). Vanaf 2018 is dat de GWG2015-specificatie voor zeefdruk.

Creatie
Bij het opmaken van documenten voor zeefdruk en grootformaat printen moet er rekening gehouden worden met de eigenschappen van het geprinte of gedrukte eindproduct. Er moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van het gedrukte eindproduct. De creatiefase eindigt met een drukgereed PDF bestand dat voldoet aan de eisen van dit marktsegment.

Bij groot formaat digitaal printen wordt vaak uitgegaan van verkleinde aanlevering voor het vergroten naar grootformaat posters, banners etc.
Hiervoor zijn speciale PDF aanmaak- en controle specificaties. Deze specificaties veranderen de resoluties van beelden niet zodat voor formaten groter dan 70 x 100 cm verkleind opgemaakt kan worden (meestal 10 – 25% van uiteindelijke gedrukte en afgewerkte formaat)

Creatie
Bij het opmaken van documenten voor zeefdruk en grootformaat printen moet er rekening gehouden worden met de eigenschappen van het geprinte of gedrukte eindproduct. Er moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van het gedrukte eindproduct. De creatiefase eindigt met een drukgereed PDF bestand dat voldoet aan de eisen van dit marktsegment.

Controle
Om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dienen de PDF bestanden gecontroleerd te worden, zowel door de ontwerper / verzender als door de producent / ontvanger.

Hierdoor kunnen eventuele fouten in een vroeg stadium opgemerkt en gecorrigeerd worden. Voor deze controle zijn diverse software­toepassingen (‘preflight’) beschikbaar.