Proofing

Kleurproeven maken en meesturen met een PDF gebeurt nog zelden. Het is kostbaar en bovendien vaak niet meer nodig, omdat de verwerking van PDF tot en met druk gebeurt volgens ISO12647-2.

Voor juiste beoordeling van kleur adviseren we een beeldschermproef (softproof) dan wel een hardcopyproef te maken als simulatie van overdruk en het CMYK ICC profiel de te gebruiken papiersoort. Dan wordt vaak duidelijk als de beeldverwerking NIET optimaal is en kan er tijdens de opmaak nog ingegrepen worden.

Het maken van een proef kan op een eenvoudige manier als beeldschermproef met Photoshop, InDesign, Acrobat (menu Extra>Softproof>etc>) of met speciale software of hardware. Zie ook de handleiding rechts van het scherm.