Zeefdruk

In Nederland worden de standaarden voor digitaal / drukgereed aanleveren aan zeefdrukkerijen en groot formaat printbedrijven beheerd door FESPA Nederland en CMBO. De standaard is gebaseerd op de specificaties van de Ghent PDF Workgroup (GWG). Vanaf 2018 is dat de GWG2015-specificatie voor zeefdruk.

Creatie
Bij het opmaken van documenten voor zeefdruk en grootformaat printen moet er rekening gehouden worden met de eigenschappen van het geprinte of gedrukte eindproduct. Er moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van het gedrukte eindproduct. De creatiefase eindigt met een drukgereed PDF bestand dat voldoet aan de eisen van dit marktsegment.

Controle
Om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dienen de PDF bestanden gecontroleerd te worden, zowel door de ontwerper / verzender als door de producent / ontvanger.

Hierdoor kunnen eventuele fouten in een vroeg stadium opgemerkt en gecorrigeerd worden. Voor deze controle zijn diverse software­toepassingen (‘preflight’) beschikbaar.

Verzending
Het drukgerede digitale materiaal wordt aangeboden aan de druk- of printproducent, waar ook een aantal controles kunnen plaatsvinden. Volg de aanwijzingen van de betreffende leverancier.

Via het menu, aan de linkerkant van het scherm, is alle informatie over de diverse onderwerpen die betrekking hebben op de standaard te vinden.