Proofing

Zoals eerder vermeld, hebben de Nederlandse krantendrukkers hun processen ingericht volgens GWG- en ISO-standaarden. Proeven meesturen is voor kranten dus niet meer nodig.

Krantendrukkers drukken alle pagina’s volgens ISO12647-3. Als een PDF niet volgens deze standaard gemaakt is, zal het resultaat in druk afwijken van wat er ooit op een beeldscherm of proef te zien was. Daar helpt het opsturen van een kleurproef niets aan.

De PDF voor de uitgever/drukker en alle interne proeven moeten gemaakt zijn conform ISO12647-2. Anders is er van voorspelbaarheid in druk geen sprake.

Wanneer u een proef beoordeelt of toont aan bijvoorbeeld de opdrachtgever (zij het op scherm of op papier), moet dit altijd een proef zijn van de PDF die ook voor druk aan uw uitgever/verwerker zal worden aangeboden. Om te kunnen beoordelen of de proef een juiste simulatie toont van krantendruk, moet een UGRA/FOGRA-3.0 Mediawedge op de proef zijn geplaatst. Het gebruikte ICC-doelprofiel moet ook zichtbaar zijn op de proef.

Voor juiste beoordeling van kleur adviseren we om voor  het verkeer tussen opdrachtgever en creatie/studio een beeldschermproef (softproof) dan wel een hardcopyproef te maken met de juiste simulatie van krantendruk (ISO12647-7). Op die manier zijn verwachtingen in lijn met het uiteindelijke resultaat.

Als sprake is van een goed beeldscherm kan een beeldschermproef met bijvoorbeeld Photoshop, InDesign of Acrobat Pro (menu Extra > Softproof) gemaakt worden. Zie ook de handleiding hiervoor in de zip-file (NewspaperAds – Softproof v4.pdf). Een gecalibreerd en geprofileerd beeldscherm en de juiste kijkomstandigheden geven natuurlijk het beste resultaat, maar ook zonder zorgt een simulatie van krantendruk op het beeldscherm al voor een aardig idee hoe een advertentie zal drukken. Laat je ogen wel even wennen aan het niet-spier-witte en niet-git-zwarte beeld op het scherm.

Gebruik voor een inhoudelijke beoordeling van de PDF altijd de gratis Adobe Acrobat Reader. Bij discussies over de weergave van de inhoud is Acrobat Reader al vele jaren de referentie.
Zorg er wel voor dat in de Overdukvoorbeeld op Altijd staat.
Zie hiervoor menu Bewerken > Voorkeuren > Paginaweergave > Overdrukvoorbeeld gebruiken. Kies voor “Altijd”.