Rotatie offset

In Nederland worden de standaarden voor het digitaal aanleveren van drukgerede bestanden onderhouden door CMBO. De PDF uitwisselingstandaard is gebaseerd op de specificaties van de Ghent Workgroup (GWG). Op dit moment worden de GWG2015- specificaties als referentie gehanteerd.

De diverse aspecten van de standaard laten zich verdelen in 3 deelgebieden: creatie, controle en verzending.

Creatie
In de creatiefase moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van het gedrukte eindproduct, bijvoorbeeld een Magazine of Tijdschrift. De creatiefase eindigt met een druk gereed pdf-bestand dat voldoet aan de eisen voor verwerking van Magazines en Tijdschriften.

Controle
Om het logistieke proces efficiënt te laten verlopen dient de drukgerede PDF gecontroleerd te worden door de verzendende en ontvangende partij. Hierdoor kunnen fouten in een vroeg stadium opgemerkt en hersteld worden in de orginele opmaak. Voor deze controles zijn diverse software (“preflight”-) toepassingen beschikbaar.

Verzending
Het drukgerede digitale materiaal wordt aangeboden aan de uitgever/ verwerker waar ook een aantal controles uitgevoerd worden. Volg de aanwijzingen van de betreffende uitgever/ verwerker.