Digitale fotografie

Beeldmateriaal begint meestal met digitale fotografie. Maar alle foto’s worden nabewerkt op de computer.
Om uiteindelijk in het gedrukte product te tonen, wat eerder op het beeldscherm van de fotograaf getoond werd, zijn van belang:

  • Het gebruik van een beeldscherm met voldoende kleurruimte (voor krantendruk is dat sRGB, voor andere druktechnieken is AdobeRGB of groter noodzakelijk)
  • Een gekalibreerd en geprofileerd beeldscherm
  • Het gebruik van de juiste kleurinstellingen en kleurprofielen in b.v. Adobe Photoshop bij de beeldschermcontrole en bij eventuele beeldcorrectie.
  • Toepassing van de juiste kleurprofielen bij softproofing en/of hard copy proofing.
  • Omgevingslicht conform de ISO standaard voor softproofing: ISO 12646:2008.

Elke RGB-afbeelding moet een ingesloten ICC-kleurprofiel hebben.
Voor de vormgever en/of DTP’er is het noodzakelijk dat deze de in­ge­sloten kleurprofielen bewaard blijven tijdens de opvolgende bewerkingen van de advertentie. Anders zal de kleur in druk anders worden dan verwacht.
Omdat 95% van de beelden tegenwoordig een sRGB-kleurruimte hebben als deze bij de uitgeverij arriveren, wordt aangenomen dat de resterende 5% dat ook hebben. ICC-profielen in beelden worden (natuurlijk) bij verwerking in de uitgeverij gehonoreerd.

Verschillende organisaties zoals het NIDF (Nederlands Instituut voor Digitale fotografie) en de GWG (Ghent Workgroup) hebben op dit gebied praktische richtlijnen en documentatie gepubliceerd.
Zie rechter kolom voor extra informatie.