Verzending

Nadat een advertentie is gemaakt en gecontroleerd wordt deze via digitale kanalen naar de dagbladuitgever gestuurd. Voor verzending van het materiaal bestaan meerdere oplossingen.

De aanleverende partij is verantwoordelijk voor tijdige en correcte aflevering bij de uitgever. Uitgevers halen geen bestanden op. Daarmee blijft het proces beheersbaar en worden risico’s geminimaliseerd.

Voor het aanleveren van een advertentie kennen de uitgevers de volgende mogelijkheden:

Materiaalportals

De meeste uitgevers kennen tegenwoordig materiaalportals waar het materiaal kan worden aangeboden.
In veel gevallen wordt de PDF gecontroleerd aan de hand van de eerder beschreven standaarden en wordt een preview getoond van de PDF.
Controleert u deze goed op afwijkingen.
Lees ook de waarschuwingen die bij het controleren worden getoond.

E-mail
Deze methode wordt sterk afgeraden.