PDF-Controlesettings

Om te controleren of een PDF aan de afgesproken eisen voldoet zijn er controle programma’s. Zowel de DTP’er als de uitgeverij/drukkerij zal deze gebruiken. Vaak zijn deze programma’s ook in staat om kleinere en grotere gebreken in de PDF te corrigeren.

De onder Printarena verenigde branchepartijen conformeren zich aan specificaties die zijn vastgelegd door de Ghent Workgroup(GWG). De GWG2015 specificaties hanteren als referentie de internationale PDFX/4 industrie standaarden. De GWG bepaalt niet alleen de specificaties voor aan te leveren materiaal, maar laat ook applicaties beoordelen op conformantie.

Zowel de vormgever (creatie) als prepressbedrijf en/of drukkerij (productie) gebruiken dezelfde preflight controle instellingen. (PDF profielen). Tijdens de preflight worden soms kleine correcties uitgevoerd.

Het resultaat na een succesvolle preflight is een PDF die goed verwerkbaar is bij uitgeverij en drukkerij. Een gecontroleerde en goed bevonden PDF (vroeger ook wel ‘Certified PDF’ genoemd) geeft echter geen garantie voor een goede kleurenreproductie. Lees daarover meer bij kleurprofielen.

Download
GWG2015_MagazineAds_CMYK