1V4

Het doel van Print Arena is kennis en informatie toegankelijk te maken voor de creatieve industrie, teneinde de gebruiksvriendelijkheid van gedrukte media te vergroten.

Deze informatie is opgedeeld naar type aanlevering voor:

DRUKWERK,
ADVERTENTIES en
DIGITAAL PRINTEN