Verzending

Nadat een advertentie is gemaakt en gecontroleerd wordt deze veelal via speciale internettoepassingen naar de dagbladuitgever gestuurd. Voor deze verzending van het materiaal, waarvoor momenteel nog belangrijke ontwikkelingen gaande zijn, bestaan meerdere oplossingen.

Voor het aanleveren van een advertentie kennen de uitgevers de volgende mogelijkheden:

WAM!NET
Aanlevering van het materiaal via WAM!NET heeft bij alle uitgevers de voorkeur en wordt aanbevolen door de NDP (Nederlandse Dagblad­pers).

Materiaalportals

E-mail
Deze methode wordt niet geadviseerd. De levering van de advertentie via e-mail is sterk afhankelijk van de internet-provider en kent beperkingen t.a.v. de bestandsgrootte (meestal 4 of 5 Mb).

Fysieke aanlevering
Het materiaal kan op een CD of DVD via een koerier bezorgd worden. Aanleveradressen kunnen worden gevonden op de websites van de dagbladen.

In alle gevallen wordt geadviseerd kennis te nemen van de mogelijkheden die de individuele uitgevers voor de verzending aanbieden.