Steunkleuren

Nederland is een Pantone-land. Beter gezegd: in Nederland wordt over­wegend het Pantone Matching System (PMS) toegepast voor steun­kleu­ren.

De kleurwaaiers van Pantone Inc. waarin de kleuren getoond worden, zijn gedrukt op zeer wit papier met zeer kleurkrachtige inkten. Iedere overeenkomst tussen de waaier en Pantone inkten gedrukt op kranten­papier ontbreekt dan ook. Officiële Pantone kleurenwaaiers voor kranten­druk ontbreken. Dat maakt het moeilijk om in te schatten hoe een steunkleur in de krant zal worden gedrukt.

Op dit moment drukken de meeste Nederlandse krantendrukkerijen niet meer met speciale steunkleur-inkten. Advertenties zullen dan ook mee­stal in FullColor gedrukt worden. Houd er rekening mee dat FullColor-inkten een iets mindere kleurkracht hebben dan speciale steunkleur-inkten.

Om een zo goed mogelijk reproductie te realiseren is het van belang uit te gaan van een zgn. U-bibliotheek (Pantone Solid Uncoated).

Deze kan in de opmaakapplicaties (InDesign, Illustrator, Xpress) geko­zen worden.

In Adobe Photoshop CS1 – CS4 is de PMS-bibiotheek niet meer in CMYK-vorm aanwezig, maar in Lab-vorm. Bij het kiezen van een Pantone-kleur wordt de CMYK-waarde “on-the-fly” berekend. Zorg dan ook voor een juist ICC-profiel bij kleurinstellingen.

Indien het behouden van de kleurtoon van groot belang is, raadpleeg dan de Excel-sheet in de Extra informatie. Hierin staat gedetailleerde informatie over de 100 meest gebruikte steunkleuren in dagbladen.