Digitale fotografie

Beeldmateriaal voor PRINT begint meestal met digitale fotografie. De technische kwaliteit van het digitaal gefotografeerde beeld en de eventueel daarop uitgevoerde bewerkingen bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van het uiteindelijke gedrukte of geprinte beeld.

Voor de fotograaf is, onder meer, van belang:

  • Het gebruik van een beeldscherm met voldoende kleurruimte.
  • Het beeldscherm kalibreren en profileren.
  • Omgevingslicht conform de ISO standaard voor softproofing: ISO 12646:2008.
  • Het gebruik van de juiste kleurinstellingen en kleurprofielen bij de beeldschermcontrole en bij eventuele beeldcorrectie.
  • Toepassing van de juiste kleurprofielen bij softproofing en/of hard copy proofing.
  • Elke afbeelding moet een ingesloten ICC kleurprofiel hebben.

Voor de vormgever en/of DTP’er is het noodzakelijk dat deze de ingesloten kleurprofielen van het aangeleverde beeldmateriaal behoudt bij de verwerking ervan in de vormgeving.

Verschillende organisaties zoals het NIDF (Nederlands Instituut voor Digitale fotografie) en de GWG (Ghent PDF Workgroup) hebben op dit gebied praktische richtlijnen en documentatie gepubliceerd. Zie rechter kolom.