Vellen offset

In Nederland worden de standaarden voor digitaal / drukgereed aan­leveren aan offset drukkerijen en print bedrijven beheerd door CMBO / IDP, dit in samenwerking met KVGO / Ghent PDF Workgroup.

Drukgerede digitale data worden aangeleverd in de vorm van PDF/X-1a PLUS bestanden, die gemaakt zijn met een ‘Ghent PDF Workgroup compliant applicatie’ en die vooraf met goed resultaat zijn gepreflight met het juiste PDF profiel. (Bijvoorbeeld ‘Certified PDF’.)

Creatie
Bij het opmaken van documenten voor offsetdruk en printen moet er rekening gehouden worden met de eigenschappen van het geprinte of gedrukte eindproduct. De creatiefase eindigt bij het maken van een PDF/X-1a of drukgereed bestand dat voldoet aan de specifieke eisen.

Controle
Om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dienen de PDF bestanden gecontroleerd te worden, zowel door de ontwerper / verzender als door de producent / ontvanger.

Hierdoor kunnen eventuele fouten in een vroeg stadium opgemerkt en gecorrigeerd worden. Voor deze controle zijn diverse software­toepassingen (‘preflight’) beschikbaar.

Verzending
In nagenoeg alle gevallen wordt het materiaal via digitale communicatie­kanalen aan de producent aangeboden. Dit is per drukkerij of printbedrijf verschillend. Neem hiervoor contact op met het specifieke bedrijf

Via het menu, aan de linkerkant van het scherm, is alle informatie over de diverse onderwerpen die betrekking hebben op de standaard te vinden.