Diepdruk

In Nederland worden de standaarden voor het digitaal aanleveren van drukgereed materiaal voor commercieel drukwerk beheerd door DALTC. De standaard is gebaseerd op de specificaties van de Ghent PDF Workgroup (GWG).

Te drukken materiaal moet als drukgerede digitale data worden aangeleverd in de vorm van PDF/X-1A PLUS bestanden die gemaakt zijn met een ‘Ghent PDF Workgroup compliant applicatie’ en die vooraf met goed resultaat zijn gepreflight met het juiste PDF profiel. (Bijvoorbeeld ‘Certified PDF’.)

Creatie
Er moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van het gedrukte eindproduct. De creatiefase eindigt met een drukgereed PDF bestand dat voldoet aan de eisen van dit marktsegment.

Controle
Om fouten te voorkomen moet het aangeleverde materiaal gecontroleerd worden, door de verzendende én door de ontvangende partij. Hierdoor kunnen fouten in een vroeg stadium opgemerkt en hersteld worden. Voor deze controle zijn diverse software (‘preflight’-) toepassingen beschikbaar.

Verzending
Het drukgerede digitale materiaal wordt aangeboden aan de drukker waar ook een aantal controles kunnen plaatsvinden. Volg de aanwijzingen van de betreffende drukker.