Vormgeving

Bij het drukken van uw advertentie in de krant dient u bij de vormgeving al rekening te houden met de eigenschappen van het gedrukte eind­product. Denk bijvoorbeeld aan het contrast en de details in uw vorm­geving. Maar ook juist gebruik van fontgrootte en lijndikte zijn van belang voor een goed eindresultaat.

Voor Nederlandse kranten is vastgelegd waar advertentiemateriaal moet voldoen. Verreweg de meeste uitgevers geven geen garantie op juiste reproductie indien niet aan de voorgeschreven standaarden wordt vol­daan.

Het document Standaardisatie Advertentiemateriaal 2010 bevat alle in­formatie over de standaarden van de dagbladen. (zie hiernaast).