Groot formaat-offset, -zeefdruk en -printen

In Nederland worden de standaarden voor digitaal / drukgereed aan­leveren aan zeefdrukkerijen en groot formaat printbedrijven beheerd door ZSO / CMBO, dit in samenwerking met KVGO / Ghent PDF Workgroup.

Drukgerede digitale data worden aangeleverd in de vorm van PDF/X-1a PLUS bestanden. PDF/X-1a PLUS bestanden zijn gemaakt met een ‘Ghent PDF Workgroup compatibele applicatie’ én voor aanlevering met voorspelbaar resultaat worden gepreflight met het juiste PDF controle profiel. (Bijv. ‘Certified PDF’.)

Groot formaat-offset, -zeefdruk en -printen
Bij groot formaat digitaal printen wordt vaak uitgegaan van verkleinde aanlevering voor het ‘opblazen’ naar grootformaat posters, banners etc. Hiervoor zijn speciale ‘hires’ specificaties:

  • CmykVeryHiRes_1v4
  • SpotVeryHiRes_1v4

Deze specificaties veranderen de resoluties van beelden niet zodat voor formaten groter dan 70 x 100 cm verkleind opgemaakt kan worden (meestal 10 – 25% van uiteindelijke gedrukte en afgewerkte formaat)

Creatie
Bij het opmaken van documenten voor grootformaat-offset, -zeefdruk en -printen moet er rekening gehouden worden met de eigenschappen van het geprinte of gedrukte eindproduct. De creatiefase eindigt bij het maken van een PDF/X-1a, ook wel drukgereed bestand genoemd, dat voldoet aan de specifieke eisen.

Controle
Om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, dienen de PDF bestanden gecontroleerd te worden, zowel door de ontwerper / verzender als door de producent / ontvanger.
Hierdoor kunnen eventuele fouten in een vroeg stadium opgemerkt en gecorrigeerd worden. Voor deze controle zijn diverse softwaretoepassingen (‘preflight’) beschikbaar.

Verzending
In nagenoeg alle gevallen wordt het materiaal via digitale communicatie­kanalen aan de producent aangeboden. Dit is per zeefdrukkerij of print­bedrijf verschillend.Neem hiervoor contact op met het specifieke bedrijf.

Via het menu, aan de linkerkant van het scherm, is alle informatie over de diverse onderwerpen die betrekking hebben op de standaard te vinden.