Kleurprofielen

In Nederland wordt gewerkt met een CMYK-aanlevermethode. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat foto’s en andere beeldelementen worden omgezet van RGB naar CMYK, voor de drukgerede PDF aanmaak.

Sinds vele jaren wordt die omzetting in vrijwel alle programma’s gedaan via ICC-gebaseerde color management. Daarbij wordt een ICC-profiel gebruikt.

De druk specificaties voor zeefdruk en digitaal printen worden op dit moment getoetst aan een hiervoor in ontwikkeling zijnde ISO 12647-5 standaard. Hiervoor zijn nog geen ICC kleurprofielen beschikbaar.

Voor zeefdruk en digitaal printen wordt op dit ogenblik de ISO standaard ISO 12647-2 (vellenoffset gestreken papier) gebruikt. Deze gaat er vanuit dat de juiste omzetting van Lab of RGB kleuren naar CMYK gebruik maakt van de Fogra39 kleurruimte.

Fogra39 profielen voor de omzetting zijn te vinden in PhotoShop en alle andere CS2 en hogere Adobe grafische opmaak programma’s en in QuarkXPress 7.2 en hoger. Bij het PDF maken worden de RGB en LAB kleuren dan automatisch omgezet.

De meeste drukkerijen bevelen onderstaand profiel aan, die u hier kunt downloaden:

Zeefdruk / Offset
Papierklasse                       Profiel                                       FOGRA
gestreken                          ISOcoated_v2_300_eci        39L

RGB aanleveren
In een aantal gevallen kunnen beelden in een RGB kleurruimte (altijd met juiste bron ICC profiel) aangeleverd worden voor zeefdruk en grootformaat printen.
Dit dient altijd in overleg met de leverancier van het druk- en printwerk te gebeuren. In de GWG specificaties is hier nog geen ruimte voor. Deze kleuren worden bij het PDF controleren dus altijd fout gemeld.