Kleurprofielen

In Nederland kennen we (nog steeds) een CMYK-aanlevermethode voor advertenties. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat (bij de creatie) foto’s en andere beeldelementen worden omgezet van RGB naar CMYK.

Sinds vele jaren wordt die omzetting in vrijwel alle programma’s gedaan via ICC-based color management. Daarbij wordt een ICC-profiel ge­bruikt.

Omdat alle krantendrukkers in Nederland (en daarbuiten) voor de stan­daard kranten op een genormaliseerde manier (één soort papier, één soort inkt, één soort drukspecificaties) werken kan er gebruik gemaakt van één krantenprofiel.

Als gebruik gemaakt wordt van een niet-standaard papiersoort dan hoort daar ook een ander ICC-profiel bij. Vraag uw uitgever of drukker daar­naar.

Extra gebruik

  • Het ICC-profiel zal in eerste instantie in applicaties als Photoshop gebruikt worden. Het kan echter ook ingezet worden in applicaties die simulatie doen van krantendruk. Te denken valt aan hardcopy-proef-systemen en softproof oplossingen.
  • In Adobe toepassingen heeft het ICC-profiel ook een belangrijke taak bij het bepalen van Pantone steunkleuren.
ISOnewspaper26v4_icc.zip (1148) Download
ISOnewspaper26v4_gr_icc.zip (455) Download