Proofing

Wanneer een advertentie naast zwart uit een of meerdere kleuren be­staat, dan is het van belang dat representatieve kleurenvoorbeelden worden aangeleverd. Het aantal aan te leveren kleurproeven kan per uitgever verschillen. Deze informatie is te vinden op de internetsites van de betreffende uitgevers.

Kleurvoorbeelden dienen te voldoen aan voorwaarden die ontleend zijn aan de internationale norm (ISO 12647-3). Dit houdt ondermeer in:

  • papier met een standaard kleur voor kranten;
  • full colour kranteninkten (of een simulatie);
  • rekening houdend met het gedrag van een volgens ISO-norm standaard krantendrukpers (of een simulatie);
  • het gebruik van een controlestrip (Ugra/FOGRA) om de juistheid van de proef te kunnen beoordelen.
  • Veel uitgevers geven geen garantie op kleurreproductie indien er geen representatieve kleurproeven zijn bijgeleverd. Raadpleeg de informatie van de uitgever voor meer informatie.