Proofing

Een kleurenproef dient om de opdrachtgever en de creatie een zo goed mogelijke voorspelling te geven van het eindresultaat.

De proef moet gemaakt zijn van de gecontroleerde drukgerede PDF die aan de uitgever wordt geleverd. Deze PDF moet geproefd worden met het kleurprofiel dat aansluit bij de gekozen druktechniek en de te gebruiken papiersoort. Zie hiervoor ook: Kleurprofielen.

Verder moet op elke proef een FOGRA MediaWedge of FOGRA Medienkeil (versie 3.0 of versie 2.0A) worden geplaatst en daarmee moet gecontroleerd zijn of de proef binnen de toleranties valt.
Het gebruikte ICC doelprofiel moet zichtbaar zijn op de proef.

De juiste calibratie van het proefsysteem en simulatie van het druk­procédé  worden gecontroleerd via een ‘Certified Proof’ applicatie.
(Conform ISO 12647-7).

Proeven moeten beoordeeld worden onder de juiste licht­om­stan­digheden (5000K) conform de ISO 3664 standaard om metamerie-effecten (onnauwkeurige kleurweergave) te voorkomen.

Leveranciers van digitale proefsystemen kunnen ondersteuning bieden bij het instellen en controleren van de proefsystemen.