PDF-Creatiesettings

Bij het maken van een PDF wordt voor een groot gedeelte al bepaald of een PDF later in het proces, bij uitgever en drukker, probleemloos ver­werkt kan worden.

Dat maken kan met een groot aantal instellingen worden getuned.

Om het makkelijk te maken hebben wij de juiste instellingen op deze web­site opgenomen. Onder Download staan ze vermeld voor de in Nederland veel gebruikte programma’s. Gebleken is dat wanneer een van deze profielen wordt gebruikt er in de praktijk zelden problemen voorkomen.

Het maken van PDF’s gebeurt in de regel door middel van een directe export vanuit een opmaak-programma naar PDF.

In de afgelopen jaren is gebleken dat als een PDF gemaakt wordt via directe export, de PDF dan vaak ook beter te verwerken is.

Gebruik deze optie dan ook voor bijvoorkeur met Adobe Creative Suite!

Een goede PDF wil zeggen dat de file op betrouwbare wijze verwerkt kan worden. Het zegt niets over de optimale reproductie van kleur. Kijk daarvoor ook bij kleurprofielen en lees wat je moet doen om ervoor te zorgen dat de PDF noet alleen goed is, maar ook optimaal is afgestemd op de bedoelde druktechniek.

InDesign_CS2-and_upNewsPaperAds_1v4.zip (1393) Download
QuarkXPress_7.and_up_NewsPaperAds_1v4.zip (116) Download