Kleurprofielen

In Nederland wordt gewerkt met een CMYK-aanlevermethode voor advertenties. Dit betekent dat in de creatiefase foto’s en andere beeld­elementen worden omgezet naar CMYK.

Advertenties in tijdschriften kunnen gedrukt worden in verschillende druk­technieken (vellen-offset, rotatie-offset, diepdruk) en op verschil­len­de papiersoorten. Voor kritische kleurweergave is het gebruik van een correct kleurprofiel zowel voor de kleurconversie van RGB naar CMYK als voor hardcopy proofing en softproofing noodzakelijk. Zie hiervoor ‘download’.
De omzetting wordt in vrijwel alle programma’s gedaan via ICC-based kleurmanagement. Daarbij worden ICC-profielen gebruikt.

De uitgever kan informatie verstrekken welk kleurprofiel te gebruiken voor een bepaalde combinatie van druktechniek en papier. Dit kan per titel, en voor omslag en binnenwerk verschillend zijn.

In het geval deze informatie niet beschikbaar is, kan als kleurprofiel ISOcoated_v2_300_eci.icc gebruikt worden maar moet er rekening mee worden gehouden dat er kleurafwijkingen kunnen ontstaan bij gebruik van andere dan gecoate papiersoorten.

Profielen voor offset
In offset wordt gedrukt volgens de standaard: ISO 12647-2.
Voor verschillende papierklassen gelden verschillende kleurprofielen:

Rotatieoffset
Papierklasse Profiel FOGRA
wfc ISOcoated_v2_300_eci 39L
lwc PSO_LWC_Improved_eci.icc 45L
sc SC_paper_eci 40L
mfc PSO_MFC_Paper_eci 41L
np weboffset_RS0210_NP
wfu weboffset_RS0210_WFU
Vellenoffset
Papierklasse Profiel FOGRA
gestreken ISOcoated_v2_300_eci 39L
ongestreken PSO_Uncoated_ISOeci 47L
biotop ISOuncoatedyellowish.icc 30L

Profielen voor diepdruk
Voor diepdruk geldt dat voor optimale kleurbeheersing het kleurprofiel gebruikt moet worden dat aansluit bij de gebruikte papiersoort.
Vraag de uitgever naar de papiersoort en naar de drukkerij.

Indien bij een andere diepdrukkerij wordt gedrukt in binnen- of buitenland, vindt u het benodigde ICC-profiel op www.eci.org.
De bijbehorende mx4-profielen voor vervaardiging van de kleurproef met GMG-software vindt u op www.gmgcolor.com.

Indien papiersoort en/of de drukkerij (nog) niet bekend zijn, wordt aanbevolen om het ISOcoated_v2_300_eci.icc kleurprofiel toe te passen. Onderstaand de beschikbare profielen per papierklasse:

  Roto Smeets
ECI
LWC extra wit RSgravureXWC
LWC wit RSgravureSILK PSR_LWC_PLUS_v2
LWC standaard RSgravureLWC PSR_LWC_STD_c2
SC extra wit RSgravureXSC
SC standaard RSgravureSC PSR_SC_STD_v2
NP extra wit RSgravureXNP
NP standaard RSgravureNP