Drukspecificaties

Sinds 2005 kennen de dagbladen in Nederland een standaard voor de reproductie van advertentiemateriaal in kranten. Onder de naam KWik (KWaliteit in de Krant) zijn standaarden, richtlijnen en profielen vast­gelegd die door de keten heen zorgen voor een voorspelbare en con­stante kwaliteit.

De KWik standaard is afgeleid van ISO 12647-3. Dit is de internationale standaard die gehanteerd wordt door toonaangevende krantendrukkers.

Kijk voor de juiste instellingen en ICC profielen volgens KWik bij kleur­profielen.