Vormgeving

Bij het drukken van uw advertentie in de krant dient u bij de vormgeving al rekening te houden met de eigenschappen van het gedrukte eind­product. Denk bijvoorbeeld aan het contrast en de details in uw vorm­geving. Maar ook juist gebruik van fontgrootte en lijndikte zijn van belang voor een goed eindresultaat.

Afbeeldingen
Omdat bij krantendruk de inkt niet droogt, maar in het (grove) papier verdwijnt, moet hiervoor worden vóórgecorrigeerd.
Dat betekent iets meer contrast en meer scherpte (USM in de foto’s).

Lettertypen:
Te dunne lijntjes zullen in krantendruk verdwijnen. Het advies is om minimale lettergrootten aan te houden.

  • Zwarte tekst / tekst in één drukkleur: groter dan 8 pt
  • Witte tekst in zwarte achtergrond: groter dan 10 pt
  • Tekst in meer dan één kleur, dan wel
  • Witte tekst in gekleurde achtergrond: groter dan 12 pt

Uitzonderingen zijn heel fragiele, dunne schreven, stokken en staarten aan de ene kant (kies hier een iets groter corps), en heel stevige schreefloze letters (hier blijft vaak een kleiner corps nog goed leesbaar).

Lijndikte:
Net als bij letters verdwijnen heel dunne lijnen in krantendruk.
Kies hier

  • Zwarte lijnen / lijnen in één drukkleur: dikker dan 0,10 mm (0,29 pt)
  • Witte lijnen in zwarte achtergrond: dikker dan 0,15 mm (0,43 pt)

Voor meer informatie wordt verwezen naar het speciale vormgevingsdocument.

Zie ook document “Standaardisatie Advertentie Materialen 2010”