PDF-Creatiesettings

Bij het maken van een PDF wordt voor een groot gedeelte al bepaald of een PDF later in het proces, bij uitgever en drukker, probleemloos ver­werkt kan worden. In Nederland conformeren we ons – net als veel andere landen in Europa – aan de GWG-norm hiervoor, welke is afgeleid van de internationale standaard PDF/X  voor blind exchange.

Onder Download treft u de creatiesettings aan voor de in Nederland veel gebruikte programma’s.
Gebleken is dat wanneer een van deze profielen wordt gebruikt er in de praktijk zelden problemen voorkomen.

Het maken van PDF’s gebeurt in de regel door middel van een directe export (InDesign: Ctrl-E voor export) vanuit een opmaak-programma naar PDF.
Gebruik deze optie dan ook voor bij voorkeur met Adobe Creative Suite!
Het maken van een PDF via Postscript (dus met hulp van een Distiller) is intussen achterhaald. Met name kleur, transparantie en fonts komen vaak anders dan op het beeldscherm in de PDF terecht.

Een goede PDF wil zeggen dat de file op betrouwbare wijze verwerkt kan worden. Het zegt niets over de optimale reproductie van kleur. Kijk daarvoor ook bij kleurprofielen en lees wat je moet doen om ervoor te zorgen dat de PDF niet  alleen goed verwerkbaar is, maar ook optimaal is afgestemd op de bedoelde druktechniek.

Download
GWG2015_NewspaperAds_CMYK