Vormgeving

Aan de vormgeving van drukwerk worden een aantal basis eisen gesteld, die verwerkt zijn in een tabel met opmaak specificaties voor verschillende toepassingen. (Zie onder Extra informatie). Hou bij de vormgeving al rekening met de eigenschappen van de het drukwerk, met name:

Teksten, fondkleuren, beelden
Bij teksten en beelden die in de rug doorlopen voldoende van de rand van de pagina staan. Plaats teksten minimaal 8 mm uit de rug.

Zwarte fonds in kleurendruk bij voorkeur samenstellen als: C 50% – M 0% – Y 0% – K 100 % of in overleg met de drukker andere waarden die gezamenlijk onder de 250% blijven.

Vrijstaand beeld: tintwaarde aan de rand voor offset minimaal 3%.

Kleurgebruik en formaat
Hanteer het met de opdrachtgever en producent overeengekomen kleurgebruik (zwart, PMS en/of CMYK) en eindproduct pagina formaat met marge / afloop.

Preflight van de opmaak
Als uw opmaakprogramma de mogelijkheid van live preflight heeft, gebruik die dan om vroegtijdig fouten op te sporen.
Gebruik altijd ook een PDF preflight applicatie.

Overprintcontrole
Controleer in uw opmaakprogramma of de gebruikte overprint- instellingen het beoogde resultaat geven. Dit  later ook  in de PDF controleren.
(Acrobat Overprint preview moet dan AAN staan).

Trapping of overvul
Deze instellingen worden over het algemeen automatisch uitgevoerd bij de drukker. Indien trapping gespecificeerd moet worden, eerst overleg met de producent.