Kleurprofielen

In Nederland kennen we (nog steeds) een CMYK-aanlevermethode voor advertenties. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat (voor of tijdens het creëren van de PDF) foto’s en andere beeldelementen worden omgezet van Lab/steunkleur/RGB naar CMYK.
Sinds vele jaren wordt die omzetting in vrijwel alle programma’s gedaan via ICC-based color management. Daarbij wordt een ICC-profiel ge­bruikt.

Omdat alle krantendrukkers in Nederland (en daarbuiten) voor de kranten op een genormaliseerde manier (één soort papier, één soort inkt, één soort drukspecificaties) werken kan er gebruik gemaakt van één krantenprofiel.
Wordt het verkeerde ICC-profiel gebruikt, dan leidt dit bijna altijd tot donkere foto’s met weinig contrast.
Als voor een speciaal product gebruik gemaakt wordt van een niet-standaard papiersoort dan hoort daar ook een ander ICC-profiel bij. Vraag uw uitgever of drukker daar­naar.

In 2015 is er een licht aangepast profiel verschenen: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc  In Nederland en België is ervoor gekozen om dit nieuwe profiel NIET te gebruiken. Wij houden vast aan het oude ICC-profiel  ISOnewspaper26v4.icc. In Nederland en België hebben uitgeverijen en drukkerijen hun workflows hierop ingericht.

Noot:
In Adobe toepassingen heeft het ICC-profiel ook een belangrijke taak bij het bepalen CMYK waarden van Pantone steunkleuren.

Download
GWG2015_NewspaperAds_CMYK