Drukspecificaties

De drukspecificaties voor offset zijn vastgelegd in de ISO 12647-2 PSO (Proces Standard Offset) standaard.
Een aantal Nederlandse offsetbedrijven zijn door onafhankelijke instanties ISO gecertificeerd.