Proofing

Er kunnen diverse methodes toegepast worden voor proofing:

 • Hardcopy Colorproofing
 • Softproof Colorproofing
 • Softproof Contentproofing

Niet iedere proofing methode is geschikt om een zo goed mogelijke voorspelling te geven van het eindresultaat en kent ook verschillende toepassingen.

Hardcopy colorproofing

 • Wordt toegepast wanneer een zo exact mogelijke kleurreferentie gewenst is.
 • De proef moet gemaakt zijn van de gecontroleerde drukgerede PDF die aan de uitgever/drukker wordt geleverd. Deze PDF moet geproefd worden met het kleurprofiel dat aansluit bij de gekozen druktechniek en de te gebruiken papiersoort. Zie hiervoor ook: Kleurprofielen.
 • Verder moet op elke proef een FOGRA MediaWedge of FOGRA Medienkeil (versie 3.0 of versie 2.0A) worden geplaatst en daarmee moet gecontroleerd zijn of de proef binnen de toleranties valt.
 • Het gebruikte ICC doelprofiel moet zichtbaar zijn op de proef.
 • De juiste calibratie van het proefsysteem en simulatie van het druk­procédé  worden gecontroleerd via een ‘Certified Proof’ applicatie.(Conform ISO 12647-7).

Softproof Colorproofing ( Beeldschermproef)

 • Voor Color Softproofing zijn diverse oplossingen voorhanden. Van High-End systemen welke uw uitgever of drukker beschikbaar kan hebben tot en met uw eigen Desktop oplossing indien u over een gekalibreerde monitor beschikt.

Softproof Contentproofing

 • Indien u niet over een gekalibreerde monitor en/ of applicatie beschikt kunt u mbv Acrobat wel een “content”( lees inhoud) controle doen van uw druk voorbereide PDF.
 • Gebruik daarvoor minimaal Acrobat reader en zet daarbij in de voorkeuren/ pagina weergave de functie gebruik Overdruk Voorbeeld” op “altijd”